PONTOSAN EGYSZERŰEN KÖZÉRTHETŐEN

Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától


Hat előadás videón az év elejétől életbe lépett legfontosabb építési jogi változásokról
építőipari tervezők, kivitelezők, beruházók, önkormányzati szakemberek részére2017 elejétől folytatódik a „rendszerváltás” az építésügyben, egy új szemlélet bevezetésének újabb lépéseit mutatják azok a megváltozott jogszabályok, melyeket ezekben a napokban már figyelembe kell venniük a szakembereknek a mindennapi munkájukban.

Január 12-én nagy sikerű, telt házas konferenciát tartottunk erről az Ybl Miklós Építéstudományi Kar nagyelőadójában. A jelentkezési lehetőséget idejekorán le kellett zárnunk, akkora volt az érdeklődés; mások pedig az év eleji szabadságok miatt nem értesültek időben a rendezvényről, ezért nem tudtak részt venni rajta, sokaknak a Budapestre utazás okozott volna nehézséget.

A konferencián elhangzott kulcsfontosságú információkról azonban NEM MARADT LE SENKI, hiszen a rendezvényről videófelvétel készült, melyekhez most Ön is hozzájuthat, az előadások teljes diasoraival együtt! Ezek díja megegyezik a konferenciarészvétel árával.

Javasoljuk, hogy rendelje meg és nézze meg kényelmesen – otthon vagy munkahelyén, kollégáival együtt – a konferenciavideót. Így néhány óra alatt tisztában lehet a legfontosabb változásokkal; nem év közben (és főként nem a saját kárára) kell szembesülnie a változásokkal, később pedig már csak a munkára kell koncentrálnia.

A konferencia programját az Építésijog.hu portál szerkesztője,
dr. Jámbor Attila ügyvéd, egyetemi oktató állította össze.Az előadások által érintett főbb témakörök:AZ ELŐADÁSOK RÉSZLETEIRŐL:


A 2017. év építésügyi változásai
Dauner Márton főosztályvezető, Építésjogi és Hatósági Főosztály, Miniszterelnökség

A 2017. január 1. napjától hatályos változások átfogóan érintették az építésügyi törvényeket és kormányrendeleteket. Az előadás összefoglalja a már kihirdetett módosítások indokait, és felvázolja a közeljövőben várható további jogszabályváltozásokat.


Építésügyi jogszabályváltozások és gyakorlati következményeik; különös tekintettel az egyszerű bejelentés hatályának kiterjesztésére
Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője

December hagyományosan a legtöbb jogszabályváltozást hozó hónap. A 2016. év legutolsó hónapjában is számtalan olyan építésügyi jogszabály módosult, amelyek megismerése kiemelten fontos a tervezők, kivitelezők számára. Az előadás a gyakorlati szempontokat figyelembe véve összegyűjti, hogy mit kell máshogyan végezni, dokumentálni egy beruházás során. Az egyszerű bejelentés hatályának kiterjesztése számtalan kérdést vet fel, hiszen az új lakóépület építése és a meglévő átalakítása során nem lehet teljesen ugyanazokat az előírásokat alkalmazni.


Településképi törvény és rendelet
Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész, 2012-ben az Év Főépítésze; Makó, Fehérgyarmat és Csenger főépítésze

A Településképi törvény hatálybalépését követően hosszas várakozás után megszületett a Településképi rendelet, amelyet nem külön jogszabályként, hanem több kormányrendeletet érintő, igazi salátarendelet formájában hirdettek ki. A települési önkormányzatoknak fontos megismerni a településkép védelme érdekében alkalmazható új lehetőségeket, és ezek feltételeit. A tervezőknek, beruházóknak pedig elemi érdekük tisztában lenni azzal, hogy például miért lesz hasznos az arculati kézikönyv és mire szabható ki a településképi kötelezés milliós bírsága. Ez a jogszabály rendezte a „régi” OTÉK alapján készített helyi építési szabályzatok módosíthatóságára vonatkozó határidőt is.


Minden tervezőnek ismernie kell: ÉMTSZR
Dulácska Zsolt okl. építészmérnök, építész vezető tervező, építésügyi szakértő, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja

Az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer koncepcióját a MÉK és az MMK küldöttgyűlései 2016. december első napjaiban fogadták el. Az előadás az alábbi témákat érint: ÉMTSZR előzményei és a HOAI; az ÉMTSZR és a jelenleg zajló építésügyi jogszabályi rendszer átalakítása, az ÉMTSZR kapcsolódása a kormány építésügyi határozataihoz; az ÉMTSZR szerkezete, alapvető tartalma; az ÉMTSZR továbbfejlesztése, és a rá épülő új építészeti és mérnöki díjszabás. A német BKI rövid áttekintése. Költségtervezés lehetetlen jó építési statisztika, a bekerülési költségkeretek ismerete nélkül, ezekre is kitér az előadás.


Hogyan készíthető jogszerű és szakszerű tervezési program?
Huszti István kormánytisztviselő, Építésjogi és Hatósági Főosztály, Miniszterelnökség

2016-ban több alkalommal is módosították a tervezési programra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A Szakmagyakorlási rendelet változásai alapján az építtető és a tervező érdemi, közös együttműködése alapján kell összeállítani egy nagyon részletes tervezési programot. Az előadás áttekinti a tervezési programmal kapcsolatos tervezői felelősséget – a Ptk. tükrében is –, valamint a tervezési program és a tervezési folyamat kapcsolatát, a követelményeket, élettartalmi igényeket. További témák: az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolása, szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok; a beruházás költségkerete, költségkerettől való eltérés lehetőségei.

Kötelező tervezői és fővállalkozó kivitelezői felelősségbiztosítás: a részletek
Valkó Gy. Judit okl. építészmérnök, vezető alkusz, ügyvezető igazgató, Valko-International Biztosítási Alkusz, Képviseleti, Tanácsadó és Szakértői Kft.

A 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet sok olyan kérdésre nem tér ki, ami a mindennapi tevékenység során lényeges, így például, hogy egy adott tevékenység esetében hogyan dönthető el, hogy beruházásonkénti vagy konkrét időszakra vonatkozó biztosítást érdemes kötni. Lényeges, hogy milyen okokból szűnhet meg a biztosítási szerződés, és egy káresemény során a károsultnak, illetve a biztosítottnak mit és milyen határidővel kell megtennie. Az előadó több mint 25 éve a mérnöktársadalmat támogató biztosításszakmai munkát végez, a jogszabály előkészítésében is részt vett biztosítási szakértő konzulensként, valamint az ÉVOSZ részéről is e témakörben szakértői és képviseleti feladatokra is felkért személy.

[A szervező a programváltozás jogát fenntartja.]


Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül!Konferenciavideók + diasorok
A díj megegyezik a konferenciarészvétel árával, azaz

a fizetendő összeg 18.000 Ft + áfa

A továbblépéshez kattintson ide >>Konferenciavideók + diasorok + Építésijog.hu-előfizetés
Ha Ön a konferenciavideók és diasorok megrendelésével egyidejűleg negyedévre előfizet az Építésijog.hu portál szolgáltatására, akkor hosszabb távon is biztos lehet abban, hogy hozzájut azokhoz az éppen aktuális építési jogi információkhoz, melyek az Ön szakmai munkájához szükségesek. Ezt most több mint nettó 3000 forinttal olcsóbban érheti el, mint ha külön rendelné meg a videóelőadásokat és a negyedéves előfizetést. Tehát a videófelvételek + diasorok + negyed éves előfizetés csomagért

a fizetendő összeg 24.900 Ft + áfa

A továbblépéshez kattintson ide >>Néhány szempont a döntéshez:


A továbblépéshez, kérjük, válasszon a fenti 2 lehetőség közül!Szervező: Artifex Kiadó Kft., telefon: +36 1 783 1711, email: info@artifexkiado.hu